Sách, Album Trực Tuyến


Tạo, chia sẻ và nhúng các album, catalogue sản phẩm, sách, tạp chí trực tuyến, chuyển đổi các tệp PDF của bạn thành sách lật trình diễn trực tuyến.

Tải Lên File PDF Của Bạn
Xem Thử

Tạo các hiệu ứng đẹp cho album, sản phẩm, sách, truyện của bạn


Chúng tôi cung cấp cho bạn cách để tạo một cuốn sách đẹp tuyệt vời trực tuyến.Tạo các đường link giúp bạn chia sẻ trên các trang web, email, phương tiện truyền thông xã hội và tải xuống sách lật và lưu trên máy tính

Hãy Thử Dùng Ngay
Miễn Phí
0 đồng/tháng

 • 3 files pdf
 • 30 trang / 100MB dung lượng
 • Quản lý files/Dự án
 • Đọc và tải tài liệu
 • Hỗ trợ qua email
 • Tải sách lật về máy
 • Báo cáo thống kê
 • Web dự án riêng
Đăng Ký
Nâng Cao
99 000 đ/Tháng

 • 10 files pdf
 • 100 trang / 100MB dung lượng
 • Quản lý files/Dự án
 • Đọc và tải tài liệu
 • Hỗ trợ qua email
 • Tải sách lật về máy
 • Báo cáo thống kê
 • Web dự án riêng
Đăng Ký Mua
Chuyên Nghiệp
200 000 đ/tháng

 • 50 files pdf
 • 500 trang / 500MB dung lượng
 • Quản lý files/Dự án
 • Đọc và tải tài liệu
 • Hỗ trợ qua email
 • Tải sách lật về máy
 • Báo cáo thống kê
 • Web dự án riêng
Đăng Ký Mua